Xin chào, Khách
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.

Tên đang nhập
  

mật khẩu
  

TÌm kiếm diễn đàn(Tìm kiếm nâng cao)

Thông kê diễn đàn
» Thành viên: 656
» Thành viên mưới nhất: JarockShiespige
» Chủ đề: 3
» Bài viết: 3

Thống kê đầy đủ

Thành viên Online
Hiên tại có 17 thành viên online.
» 1 Thành viên | 16 Khách
JarockShiespige

Chủ đề mới nhất
Loại bỏ dấu trên URL khi ...
Diễn đàn: MyBB Tutorials
Bài viết mới nhất: admin
10-15-2019, 01:54 PM
» Trả lời: 0
» Xem: 365
Ẩn thông tin debug của My...
Diễn đàn: MyBB Tutorials
Bài viết mới nhất: admin
10-10-2019, 09:40 AM
» Trả lời: 0
» Xem: 310
Bỏ index.php khỏi URL
Diễn đàn: MyBB Tutorials
Bài viết mới nhất: admin
10-09-2019, 11:13 AM
» Trả lời: 0
» Xem: 311

 
  Loại bỏ dấu trên URL khi sử dụng Google SEO URL
Đăng bởi: admin - 10-15-2019, 01:54 PM - Diễn đàn: MyBB Tutorials - Không có trả lời

Khi bạn sử dụng SEO plugin của MyBB, thì mặc định nếu chủ đề bạn tạo có dấu thì trên URL sẽ có dấu như nội dung chủ đề của bạn. 
Để loại bỏ dấu các bạn làm như sau
Vào Home » Board Settings » Google SEO URL
Và copy nội dung của trường Character Translation bên dưới vào và lưu lại

Code:
á = a

à = a

ả = a

ã = a

ạ = a

ă = a

ắ = a

ặ = a

ằ = a

ẳ = a

ẵ = a

â = a

ấ = a

ầ = a

ẩ = a

ẫ = a

ậ = a

đ = d

d = d

é = e

è = e

ẻ = e

ẽ = e

ẹ = e

ê = e

ế = e

ề = e

ể = e

ễ = e

ệ = e

í = i

ì = i

ỉ = i

ĩ = i

ị = i

ó = o

ò = o

ỏ = o

õ = o

ọ = o

ô = o

ố = o

ồ = o

ổ = o

ỗ = o

ộ = o

ơ = o

ớ = o

ờ = o

ở = o

ỡ = o

ợ = o

ú = u

ù = u

ủ = u

ũ = u

ụ = u

ư = u

ứ = u

ừ = u

ử = u

ữ = u

ự = u

ý = y

ỳ = y

ỷ = y

ỹ = y

ỵ = y

Á = a

À = a

Ả = a

à = a

Ạ = a

Ă = a

Ắ = a

Ặ = a

Ằ = a

Ẳ = a

Ẵ = a

 = a

Ấ = a

Ầ = a

Ẩ = a

Ẫ = a

Ậ = a

Ä = a

Å = a

Æ = a

Đ = d

É = e

È = f

Ẻ = e

Ẽ = e

Ẹ = e

Ê = e

Ế = e

Ề = e

Ể = e

Ễ = e

Ệ = e

Ë = e

Í = i

Ì = i

Ỉ = i

Ĩ = i

Ị = i

Î = i

Ï = i

Ó = o

Ò = o

Ỏ = o

Õ = o

Ọ = o

Ô = o

Ố = o

Ồ = o

Ổ = o

Ỗ = o

Ộ = o

Ơ = o

Ớ = o

Ờ = o

Ở = o

Ỡ = o

Ợ = o

Ú = u

Ù = u

Ủ = u

Ũ = u

Ụ = u

Ư = u

Ứ = u

Ừ = u

Ử = u

Ữ = u

Ự = u

Ý = y

Ỳ = y

Ỷ = y

Ỹ = y

Ỵ = y

A = a

B = b

C = c

D = d

E = e

F = f

G = g

H = h

I = i

J = j

K = k

M = m

N = n

L = l

O = o

U = u

P = p

Q = q

S = s

T = t

V = v

X = x

Y = y

Z = z

W = w

R = r


  Ẩn thông tin debug của MyBB
Đăng bởi: admin - 10-10-2019, 09:40 AM - Diễn đàn: MyBB Tutorials - Không có trả lời

Bước 1: Các bạn vào Admincp -> Configuration -> Server and Optimization Options 
Bước 2: Chọn "No" tại trường Advanced Stats/Debug information và lưu lại.

Tuy nhiên là những thông tin này chỉ hiện thị cho những user có quyền admin còn những user bình thường thì sẽ không thấy nên có thể ẩn hay hiện thì không ảnh hưởng đến bảo mật.


  Bỏ index.php khỏi URL
Đăng bởi: admin - 10-09-2019, 11:13 AM - Diễn đàn: MyBB Tutorials - Không có trả lời

Mở file .htaccess và thêm nội dung như bên dưới vào


Code:

Code:
RewriteCond %{IS_SUBREQ} false
RewriteRule ^index.php$ https://yourdomain.com [R=301,L]