• 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bỏ index.php khỏi URL
#1
Mở file .htaccess và thêm nội dung như bên dưới vào


Code:

Code:
RewriteCond %{IS_SUBREQ} false
RewriteRule ^index.php$ https://yourdomain.com [R=301,L]
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách