• 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ẩn thông tin debug của MyBB
#1
Bước 1: Các bạn vào Admincp -> Configuration -> Server and Optimization Options 
Bước 2: Chọn "No" tại trường Advanced Stats/Debug information và lưu lại.

Tuy nhiên là những thông tin này chỉ hiện thị cho những user có quyền admin còn những user bình thường thì sẽ không thấy nên có thể ẩn hay hiện thì không ảnh hưởng đến bảo mật.
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách