Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Tutorials] Cách tạo spoiler (nút ẩn/hiện nội dung) đơn gian
#1
Bước 1: Vào ACP > Configuration -> My Code và chọn "New My Code"
Bước 2: Nhập mô tả cho spoiler
Trong ô Regular expression: 
Code:
\[spoiler\](.*?)\[/spoiler\]

Trong ô Replacement:
Code:
<div style="margin:20px; margin-top:5px"><div class="quotetitle"><input class="button2 btnlite" type="button" value="View Spoiler" style="text-align:center;width:115px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';      this.innerText = ''; this.value = 'Hide Spoiler'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'View Spoiler'; }" /></div><div class="quotecontent"><div style="display: none;">$1</div></div></div>


Sau khi nhập xong thì sẽ như hình:

   
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách