Đánh giá chủ đề:
 • 0 Vote(s) - Trung bình 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
[For Mybb 1.8.x] Google SEO cho MyBB
#1
Để cài plugin này, các bạn thực hiện như sau:
 1. Để cài Google SEo bạn phải có Plugin Library vì vậy phải hạy tải PluginLibrary Plugin cho MyBB 1.8 từ: Bạn phải đăng ký hoặc đăng nhập để thấy được link
 2. Giải nén và upload lên folder Root  của web (Không cần Install & Activate cũng được)
 3. Tải Google SEO Plugin: Bạn phải đăng ký hoặc đăng nhập để thấy được link
 4. Giải nén và kiểm tra xem config compatibility trong file inc/plugins/google_seo/plugin.php có phải 18* hay không? nếu không thì chỉnh lại 18* để cho MyBB 1.8
 5. Upload thư mục inc folder Root  của web
 6. Vào AdminCP -> Configuration -> Plugin và click vào Install & Activate để cài đặt plugin.
 7. Click vào link Apply trong đoạn "Click to Apply changes to core files." [Image: google_seo_plugin.png]
 8. Click vào Configure và chọn "Yes" cho tất cả lựa chọn [Image: ticking-yes.png]
 9. Upload tập tin htaccess.example.txt lên folder Root của web và rename lại là .htaccess
Trả lời
#2
Bác Admin cho mọi người xin luôn phần bỏ dấu Tiếng Việt URL

A = a
Ấ = a
Trả lời
#3
Bạn vào AdminCP -> Configuration -> Google SEO URL -> Character Translation
Code:
á = a
à = a
ả = a
ã = a
ạ = a
ă = a
ắ = a
ặ = a
ằ = a
ẳ = a
ẵ = a
â = a
ấ = a
ầ = a
ẩ = a
ẫ = a
ậ = a
ä = a
å = a
æ = a
đ = d
ð = d
é = e
è = e
ẻ = e
ẽ = e
ẹ = e
ê = e
ế = e
ề = e
ể = e
ễ = e
ệ = e
í = i
ì = i
ỉ = i
ĩ = i
ị = i
î = i
ï = i
ó = o
ò = o
ỏ = o
õ = o
ọ = o
ô = o
ố = o
ồ = o
ổ = o
ỗ = o
ộ = o
ơ = o
ớ = o
ờ = o
ở = o
ỡ = o
ợ = o
ú = u
ù = u
ủ = u
ũ = u
ụ = u
ư = u
ứ = u
ừ = u
ử = u
ữ = u
ự = u
ý = Y
ỳ = Y
ỷ = Y
ỹ = Y
ỵ = Y
Á = A
À = A
Ả = A
à = A
Ạ = A
Ă = A
Ắ = A
Ặ = A
Ằ = A
Ẳ = A
Ẵ = A
 = A
Ấ = A
Ầ = A
Ẩ = A
Ẫ = A
Ậ = A
Ä = A
Å = A
Æ = A
Đ = D
É = E
È = E
Ẻ = E
Ẽ = E
Ẹ = E
Ê = E
Ế = E
Ề = E
Ể = E
Ễ = E
Ệ = E
Ë = E
Í = I
Ì = I
Ỉ = I
Ĩ = I
Ị = I
Î = I
Ï = I
Ó = O
Ò = O
Ỏ = O
Õ = O
Ọ = O
Ô = O
Ố = O
Ồ = O
Ổ = O
Ỗ = O
Ộ = O
Ơ = O
Ớ = O
Ờ = O
Ở = O
Ỡ = O
Ợ = O
Ú = U
Ù = U
Ủ = U
Ũ = U
Ụ = U
Ư = U
Ứ = U
Ừ = U
Ử = U
Ữ = U
Ự = U
Ý = Y
Ỳ = Y
Ỷ = Y
Ỹ = Y
Ỵ = Y 
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách