• 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vietnamese language packs MyBB
#1
English
Vietnamese Language Pack compatible version of MyBB 1.8.10
Translated and updated by VietMyBB Group (Not include Admin CP)
Discuss more Vietnamese Language Pack on https://thegioicntt.net if you interesting
Vietnamese
Gói ngôn ngữ Viet nam cho MyBB 1.8.10
Dịch và cập nhật bởi VietMyBB Group (Gói này không bao gồm Admin Cp)
Đóng góp ý kiến và thảo luận thêm ở https://thegioicntt.net.
Cách cài đặt:
Dowloads về giải nén.
Copy lên inc/languages
Vào AdminCP - > Configuration -> General Configuration -> Default Language -> chọn Vietnamese


DOWNLOAD
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách