• 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MyBB 1.8.20 chạy được trên PHP 7.2 và jQuery được nâng cấp lên 3.0.0
#1
Phiên bản này bao gồm cho phép người dùng xem nội dung và xem người sử dụng giới thiệu không được chấp thuận của họ; khả năng tương thích với PHP> = 7.2 đã được cải thiện và jQuery đã được nâng cấp lên 3.0.0, mà có thể ảnh hưởng đến mã tùy chỉnh JavaScript trong plugins và chủ đề.


Security vulnerabilities addressed (5)
  • Reset Password reflected XSS

  • ModCP Profile Editor username reflected XSS

  • Predictable CSRF token for guest users

  • ACP Stylesheet Properties XSS

  • Reset Password username enumeration via email
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách